Questionnaire 1

"Стилен и функционален сайт"

Тест за обучение

/11
0
Created on By admin

Тест

Предварителния договор. Въпроси и отговори.

1 / 11

1. Предварителният договор е:

2 / 11

2. Договорът за депозит е:

3 / 11

3. Какъв е предварителния договор, при който е уговорено продажбата на част от имот, ако той не  може да бъде обособен като самостоятелен

4 / 11

4. При посочване на цената в предварителния договор за покупка на имот в строеж

5 / 11

5. Регулационните граници на един имот се определят от

6 / 11

6. Схемата или скицата съставляват

7 / 11

7. Скицата или схемата удостоверяват

8 / 11

8. Може ли да търсим неустойка за неизпълнение при вече развален договор

9 / 11

9. При  сключването на предварителен договор за продажба на имот, придобит в условията на съпружеска-имуществена общност

10 / 11

10. Когато има учредена ипотека върху поземления имот разпространява ли се тя върху сградата, която ще се построи, респективно върху самостоятелните обекти в нея

11 / 11

11. За наличието на ипотека върху сграда или обект в сграда е достатъчно

The average score is 0%