Questionnaire

"Стилен и функционален сайт"

Анкета за нов сайт

/12
2
Created on By admin

Анкета-запитване за нов сайт.

Моля, попълнете анкетата, за да имам по ясна представа за услугата, която търсите.

1 / 12

1. Вашите имена

2 / 12

2. Телефон

формат 0ХХХХХХХХХ

3 / 12

3. E-mail

4 / 12

4. Какъв тип сайт Ви е необходим?

Изберете 1 вариант

с повторно натискане отменяте отбелязаното

5 / 12

5. За каква сфера на дейност ще се прави сайта? Изберете до 2 отговора.

с повторно натискане отменяте отбелязаното

стилът задава настроението на сайта

6 / 12

6. В какъв стил виждате своя сайт?

Изберете 1 вариант

с повторно натискане отменяте отбелязаното

цвят отговаря за концентрация

7 / 12

7. В какви цветове виждате сайта Ви?

Изберете до 3 цвята.

с повторно натискане отменяте отбелязаното

магазинът вече включва каталози, търсачка и сортиране

8 / 12

8. Какво точно като тип функционалност трябва да има в сайта Ви?

с повторно натискане отменяте отбелязаното

аудитория за която работи вашия бизнес

9 / 12

9. Какъв тип посетители търсите?

с повторно натискане отменяте отбелязаното

10 / 12

10. Пример на сайт, който Ви харесва.

11 / 12

11. Името на Вашата компания

12 / 12

12. Дали Вие или Вашата компания имате лого, фирмен дизайн?

The average score is 0%

0%