Анкета за офис Младост

"Стилен и функционален сайт"

/8
1
Created on By admin

Въпросник за офис Малдост

Тези въпроси ще ми помогнат да разбера какви са специфичните изисквания и цели за рекламата и да разработя подходяща стратегия за реклама.

1 / 8

1. Какъв е бюджетът за рекламата?

Изберете 1 отговор

бюджет за един месец реклама.

*повторното натискане отменя отбелязаното

Много е важно каква възраст търсим, като наши клиенти

2 / 8

2. Окъде са потенциалните ви клиенти?

Изберете до 2 отговора

с повторно натискане отменяте отбелязаното

3 / 8

3. На каква възраст потенциалните ви клиенти?

Изберете до 2 отговора

*повторно натискане отменя отбелязаното

4 / 8

4. Колко имота ще се рекламират месечно?

Изберете 1 отговор

този отговор ми е необходим да разбера какъв тип реклама да пускам. да рекламирам еднични имоти или да пускам карусел от имотите

* повторно натискане отменя отбелязаното

този отговор ми е необходим да разбера какъв тип реклама да пускам. да рекламирам еднични имоти или да пускам слайд с имоти

5 / 8

5. Какви са интересите на нашата аудитория?

предлагам списък с възможни опции. хубаво да се избере от тях между 6-8 позиции

6 / 8

6. Нашите основни рекламни усилия се насочват за:

Изберете до 3 отговора

Ясно, че можем да рекламираме всичко гореспоменатото, но като за начало трябва да се насочим към едно-две неща. Ще видим ефекта много по-бързо.

*повторното натискане отменя отбелязаното

какъв резултат ще ви зарадва най-много

7 / 8

7. Какво считате за успех в рекламите във Facebook? Какви ключови показатели на успех (KPI) бихте искали да следите?

Изберете до 3 отговора

с повторно натискане отменяте отбелязаното

8 / 8

8. Други забележки, коментари, ако имате

The average score is 17%

0%